Project

“In september 1992 voeren archeologen van de Canterbury Archaeological Trust (CAT) naar aanleiding van stadswerken een preventieve opgraving in de haven van Dover uit. Dit leidt tot de ontdekking van een reeks nauwgezet samengestelde planken: het is een boot die over 9 meter lengte is bewaard en door radiokoolstofdateringen kan worden geplaatst in de bronstijd (1500 jaar voor onze tijdrekening)”… Zo begint twintig jaar geleden het groot wetenschappelijk avontuur dat leidt tot deze tentoonstelling.

Archeologen weten sinds lang dat mensen in de bronstijd aan beide kanten van het Kanaal en de Noordzee met elkaar in contact kwamen: gelijkaardige objecten, huizen en graven getuigen hiervan. Maar de boot van Dover is één van de oudste zeeschepen van Europa en is daarmee niet enkel het materiële bewijs, maar ook het symbool van deze uitwisselingen, in een tijd waar de grenzen geen rekening hielden met de kusten en de zee geen obstakel was.

Na 15 jaar internationale samenwerking kunnen archeologen en onderzoekers nu een restitutie van de boot van Dover voorstellen. Zij bouwen een replica op schaal maar willen nog verder gaan: ze beslissen om een groot project op te starten dat de geschiedenis van de kustzones van het Kanaal en de Noordzee vertelt, 3500 jaar geleden. Zo ontstaat "BOAT 1550 BC".

"BOAT 1550 BC" is een ambitieus project dat acht instellingen uit drie landen groepeert. Het is een onderzoeksproject dat door talrijke acties op het vlak van de communicatie en uitwisseling het ongelofelijke verhaal van deze overzeese gemeenschap wil delen met het grote publiek.

De kern van het project houdt in dat een ploeg experten tracht terug te keren naar dit eerste maritieme houtbouwwerk door een replica op schaal 1/2 te bouwen. Het werk vat aan in Dover, in januari 2012, in de nabijheid van het museum waar het origineel ligt. Dit schaalmodel wordt in de tentoonstelling opgesteld en is gebouwd met de materialen en technieken van 1550 v. C. De boot wordt te water gelaten in de lente van 2012, onder het toeziend oog van publiek en camera’s.

Voor de leden van het "BOAT 1550 BC"-project is dit nog maar een eerste stap … de Dover boot nabouwen op ware grootte en ermee het Kanaal oversteken zou een fantastisch avontuur zijn. Maar het schaalmodel laat ons al toe het publiek warm te maken en zich in te beelden dat we, allen samen, deze ietwat gekke droom ooit kunnen waarmaken.

"BOAT 1550 BC" is niet alleen gericht op de wetenschappelijke gemeenschap, wel integendeel. Het project wil vooral de bewoners langs beide oevers van het Kanaal en de Noordzee bewust maken van het feit dat ze behoren tot een 3500 jaar oude Euroregio. Daarom hebben de actoren van het project de verspreiding van kennis centraal geplaatst. Niet minder dan twee internationale colloquia, 15 lezingen voor het grote publiek, en seminaries voor onderwijzers en leraren zullen van september 2011 tot juni 2014 in de drie partnerlanden (Frankrijk, Engeland, en België) worden aangeboden. Het project richt zich ook direct tot een jong publiek, dankzij een specifiek samenwerkings- en animatieprogramma.

De tentoonstelling "Voorbij de horizon. Samenlevingen in Kanaal en Noordzee 3500 jaar geleden" is het orgelpunt van dit project. Op deze tentoonstelling kunnen bezoekers uit de drie landen hun culturele identiteit -die tot de bronstijd teruggaat- ontdekken. In zeven thema’s die gaan van het schaalmodel tot het dagelijkse leven, schetst de tentoonstelling het leven van mannen en vrouwen uit die tijd. De gedurfde scenografie spreekt tot de verbeelding, laat klanken, geuren en kleuren van onze regio in deze vroege fase van onze geschiedenis opborrelen.

Voor de eerste maal worden hier objecten uit Frankrijk, Engeland en België samengebracht. Ze komen uit prachtige verzamelingen maar ook uit recent archeologisch onderzoek in die drie landen.

De tentoonstelling wordt eerst voorgesteld in 2012 in het Château-Musée van Boulogne-sur-Mer (Frankrijk), waarna ze verhuist naar het Erfgoedcentrum Ename (België) en naar Dover (Engeland). Ze richt zich tot alle soorten publiek. De catalogus is bedoeld om een zo groot mogelijk aantal mensen op de hoogte te brengen van 20 jaar gevorderd wetenschappelijk onderzoek. Ze beeldt ook deze 3500 jaar oude culturele identiteit van een Euroregio uit.