Colloquium Yesterday Today

Yesterday Today: Bronze Age Connections in a Modern World  

Internationaal Colloquium Dover, 18–20 Oktober 2013  

Meer dan 20 jaar na de ontdekking van de bronstijdboot in Dover hebben zowel ‘commerciële’ archeologie als universitaire onderzoeksprogramma’s aan beide oevers van het Kanaal een massa nieuwe gegevens aan het licht gebracht. Daarmee werd het verhaal van de bronstijd en van de maritieme contacten tussen Noord-Frankrijk en Vlaanderen enerzijds en Engeland anderzijds herschreven. Deze geschiedenis, die de nadruk legt op de gemeenschappelijke kenmerken van een volk gescheiden door een zee-engte is echter nog onvoldoende gekend en bekend.  Tot welke nieuwe inzichten kan dit onderzoek leiden? En hoe kunnen deze inzichten met het brede publiek worden gedeeld?

Dit internationaal colloquium zal de resultaten voorstellen van de meest recente ontwikkelingen in de archeologie van de transmaritieme relaties in de regio van het Kanaal tijdens de bronstijd en daarna. Het zal nagaan hoe deze kennis het best aan een breed publiek wordt voorgesteld.

18 eminente sprekers uit alle hoeken van West-Europa nemen deel aan dit internationaal colloquium. Het interessante programma dekt verschillende gespecialiseerde thema’s. Het colloquium wordt georganiseerd in het kader van een Europees Interrreg IVa project, « Twee Zeeën », dat BOAT 1550 BC gedoopt werd, in samenwerking met de Dover Bronze Age Boat Trust. Het zal plaatsvinden van 18 tot 20 oktober 2013 in Dover, ter gelegenheid van de reizende tentoonstelling ‘Voorbij de horizon. Samenlevingen in Kanaal en Noordzee 35000 jaar geleden’. Het publiek wordt uitgenodigd de tentoonstelling te bezoeken in het museum van Dover, waar het wrak van de bronstijdboot, het symbool bij uitstek van deze oude maritieme relaties, is opgesteld.

Het colloquium begint op vrijdag 18 oktober om 13u00 en eindigt op zondag 20 oktober om 12u45; het zal plaatsvinden in de schitterende Cruise Terminal 2 van de Dover Harbour Board. Toegang tot de tentoonstelling is gratis. Men kan inschrijven voor het middagmaal voor de prijs van £6.95 per persoon en de bar is open voor niet-alcoholische dranken. Het (informeel) colloquiumdiner vindt plaats op vrijdag 18 oktober in Maison Dieu, een prachtig 13e-eeuws gebouw. Prijs: £ 22.00 per persoon. Op zaterdagavond 19 oktober wordt om 19u een aperitief aangeboden in de Dover Bronze Age Boat Gallery, in het Dover museum.

Plaatsen voor het colloquium, het diner en het aperitief zijn jammer genoeg beperkt; het is dus aangeraden zich zo snel mogelijk in te schrijven. Participanten aan het colloquium hebben vrije toegang tot de Dover Boat Bronze Age Gallery gedurende heel het colloquium.

We hopen u talrijk te ontmoeten dit najaar, op het Dover colloquium!

Praktisch

  • Een overzicht van de sessies vindt u hier.
  • Voor inschrijving, gelieve dit formulier in te vullen en op te sturen naar Denis Payne, coördinator van het colloquium ‘Yesterday Today’.
  • De  laatste weetjes over het project ‘BOAT 1550 BC’ vindt u hier.