Tentoonstelling

Voorbij de horizon. Samenlevingen langs Kanaal en Noordzee 3500 jaar geleden

Ename (Oudenaarde), Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1
Van 16 december 2012 tot 26 mei 2013
Open van donderdag tot en met zondag, doorlopend van 10 tot 17 uur.

Deze multimediale tentoonstelling voor het grote publiek en families vertelt een dubbele geschiedenis: deze van mannen en vrouwen die 3500 jaar geleden in onze gebieden leefden, en deze van de onderzoekers van vandaag, die het opnieuw tot leven willen brengen en delen met het publiek in Frankrijk, Vlaanderen en Engeland.

Scherven, juwelen, paalgaten die zich aftekenen in de grond, een boot die gered wordt van het beton … evenveel sporen van het verleden, die zorgvuldig door de archeologen worden verzameld. Voorbij de horizon is nochtans geen presentatie van saaie stukken. Door hun onderzoek in de vuilnisbelten van de bronstijd worden de archeologen de beschrijvers van de geschiedenis: met hun passie laten ze aardewerk spreken, evenals metaal of hout. Ze gaan op zoek naar oude technieken en ze glunderen bij de geur van een smidse in werking. Deze passie wordt verwoord in de tentoonstelling en elk object fluistert een herontdekte geschiedenis in de oren van elke bezoeker.

Wie zijn die mensen uit de bronstijd ? Dat is de allereerste vraag die opkomt als de bezoeker de zalen betreedt en daarop volgt een speurtocht naar aanwijzingen, verborgen maar ook uitgelegd in de tentoonstelling. Hiermee volg je het pad van de ‘onderzoeker-archeoloog’.

Je voelt de aanwezigheid van de prehistorische mens, alsof die nog maar pas weg is gegaan. Je hoort het klappen van de peddels die de zee rythmisch geselen, of het lied van het werktuig dat hout bewerkt; je snuift de geur op van zeewier of van gesmolten brons; je betast letterlijk eik en brons …

Een hele reeks thematische opstellingen bieden aandacht voor de archeoloog en zijn of haar werk, en beantwoorden de vraag "hoe weten ze dat allemaal ?". Daar hoor je de stem van die archeologen: wie kan beter de passie meedelen? Ook zal je verschillende malen op een ludieke manier geconfronteerd worden met de vragen die de archeoloog stelt.